YARGI
Giriş Tarihi : 20-07-2020 15:06   Güncelleme : 20-07-2020 15:22

CHP'nin hukukçu kurmaylarının iddiası: Meslek örgütü seçimlerinde, siyasi partiler için uygulanan kural geçerlidir

CHP'nin hukukçu kurmaylarının iddiası: Meslek örgütü seçimlerinde, siyasi partiler için uygulanan kural geçerlidir

CHP'nin, çoklu baro kurulması ile barolar ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerini yeniden düzenleyen kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtığı dava dilekçesi www.hukukihaber.net sitesi tarafından yayınlandı.

CHP'nin hukukçu kurmayları, meslek örgütü olan baroların 2020 Ekim, yine meslek örgütü olan Türkiye Barolar Birliği seçimlerinin 2020 Aralık ayında yapılmasına ilişkin düzenlemenin, siyasi partilerin seçimleri için uygulanan “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmünü içeren Anayasa'nın 67. maddesinin son fıkrasına aykırı olduğunu öne sürdü. Dilekçede yer alan ifadeler şöyle:

"17) 7249 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’a eklenen geçici 23. Maddenin Anayasaya aykırılığı

7249 sayılı Kanun’un 22. maddesi 1136 sayılı Kanuna eklenen geçici 23. Madde ile görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimlerinin 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimlerini ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılması öngörülmüştür.

Bu kural açıkça Anayasanın 67. maddesinin son fıkrasında yer alan yer alan “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmüne aykırıdır. Yukarıda açıklandığı gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının organlarının seçimine ve üst kuruluşlara seçimlerinde Anayasanın 67. Maddesindeki ilkeler uygulanacaktır. Anayasa Mahkemesi, bunu pek çok kararında açık bir şekilde yinelemiştir. Mahkeme, şu tespitte bulunmuştur: “Anayasa'nın 135. maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleri oldukları belirtilmiştir. Bu kuralla, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının '... kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunla gösterilen usullere göre yargı denetimi altında, gizli oyla seçilen ...' tüzelkişiler olduğu öngörülmekte ve bunların kuruluşunda organlarının seçimle işbaşına getirilmesi usulü benimsenmektedir. Herhangi bir kuruluşun oluşmasında demokrasinin temel kuralı olan seçime yer verilmişse, bu kuruluşun seçim sisteminin, yönetim ve işleyişinin de demokratik kurallara aykırı olamayacağının kabulü gerekir.” (AYM, E.2011/55, K.2011/146, 27/10/2011)

Dolayısıyla Anayasanın 67/son fıkrasında yer alan seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin bir yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanmayacağı kuralının baro seçimleri için de geçerli olduğunda kuşku yoktur. Anayasada yer alan seçim kanunu ibaresinin adı seçim olan kanunlarla sınırlı olmadığı, seçim hükmü içeren tüm kanunları kapsadığı Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihadıdır. Bu nedenle, seçim hükmü içeren bir kuralın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanması mümkün değildir ve 2020 yılı Ekim ve Aralık aylarında yapılacak seçimler için hüküm konulması, açıkça Anayasaya aykırıdır.

Öte yandan, Anayasanın 135. Maddesinin altıncı fıkrasında “Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.” hükmü yer almaktadır. Buna göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının seçimleri süresinden önce ancak organların görevine son verilmesi halinde mümkündür. Bunun dışında süresinden önce seçimlerim yenilenmesi mümkün olmayıp aksi yöndeki düzenleme açıkça Anayasanın bu hükmüne aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle kural Anayasanın 67. ve 135. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir."

Haberin linki aşağıdadır:

https://www.hukukihaber.net/gundem/avukatlik-kanunu-degisikligine-dair-aym-ye-sunulan-iptal-dilekcesi-h437518.html

KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA